EKO-INWEST S.A.

Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 109 na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów

Zakres robót obejmował wykonanie przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 109 Klasy G o nawierzchni bitumicznej na odcinku Mrzeżyno - Trzebiatów oraz na dwóch odcinkach przechodzących przez miejscowości Mrzeżyno i Trzebusz o łącznej długości 6,4 km. Dodatkowo został przebudowany most, 3 przepusty i infrastruktura towarzysząca.