EKO-INWEST S.A.

Przebudowa ulicy Szybowcowej

Zamawiający: 
Gmina Miasto Szczecin