EKO-INWEST S.A.

Budowa obwodnicy m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo w ciągu drogi Nr 10 Szczecin-Bydgoszcz

W wyniku przebudowy odcinka Szczecin-Motaniec w ciągu drogi krajowej Nr 10, uzyskał on parametry drogi ekspresowej. Obwodnica wraz z przyjętymi rozwiązaniami węzłów i skrzyżowań rozdzieliła ruch lokalny i ruch tranzytowy dalekiego zasięgu. Przyczyniła się to do poprawy bezpieczeństwa, zmniejszyła emisję spalin i hałasu. Pierwszy odcinek drogi został oddany do użytku w 2005r.