EKO-INWEST S.A.

Przebudowa ul. Markiewicza w Świnoujściu

Zamawiający: 
Gmina Miasto Świnoujście, ZWiK Sp. z o.o., PEC Sp. z o.o.