EKO-INWEST S.A.

Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ulicy Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu

Inwestycja obejmowała wykonanie parkingu na 90 miejsc postojowych, jezdni manewrowej i dojazdowej, kanalizacji deszczowej, zieleni, elementów małej architektury, oznakowania poziomego i pionowego oraz oświetlenia ulicznego.