EKO-INWEST S.A.

Inżynier Konsultant

w-realizacji

Construction of the S3 Express Road on Miękowo-end of the Brzozowa bypass section with extension of Miękowo-Rzęśnica section-Adaptation of the National Road No.3 to the parameters of the express road on Miękowo - Rzęśnica Node section

w-realizacji

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw.Brzozowa wraz z rozbudową odc. Miękowo-Rzęśnica - Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) - węzeł Rzęśnica (z węzłem)