EKO-INWEST S.A.

Inżynier Konsultant

w-realizacji

Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście, Odcinek. 2 Dargobądz (z węzłem) - Troszyn

default-img_0

Reconstruction of a garrison range class 2 type A for a class 1 type B garrison shootout with elements of technical and social facilities in Wałcz.

Kategoria: 
Enclosed structures
default-img_0

Przebudowa strzelnicy garnizonowej klasy II typu A na strzelnicę garnizonową klasy I typu B wraz z elementami zaplecza techniczno-socjalnego w Wałczu

w-realizacji

Construction of the S3 Express Road on Miękowo-end of the Brzozowa bypass section with extension of Miękowo-Rzęśnica section-Adaptation of the National Road No.3 to the parameters of the express road on Miękowo - Rzęśnica Node section

w-realizacji

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo-koniec obw.Brzozowa wraz z rozbudową odc. Miękowo-Rzęśnica - Dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odc. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) - węzeł Rzęśnica (z węzłem)