EKO-INWEST S.A.

Przebudowa strzelnicy garnizonowej klasy II typu A na strzelnicę garnizonową klasy I typu B wraz z elementami zaplecza techniczno-socjalnego w Wałczu

Zamawiający: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Szczecin