EKO-INWEST S.A.

Przebudowa ulicy Wybrzeże Wł. IV i Daszyńskiego na odcinku od ul. Marynarzy do ul. Steyera w Świnoujściu

Inwestycja obejmowała budowę drogi, chodników, zatok postojowych, ścieżek rowerowych, sieci oświetlenia ulicznego, sieci kanalizacji deszczowej, 2 kompletów pompowni wód opadowych oraz separatorów węglowodorów i substancji ciężkich na wylotach kanalizacji deszczowej z ulicy Marynarzy i ulicy Rybaki, oświetlenia ulicznego, zieleni i elementów małej architektury, oznakowania pionowego i poziomego , przebudowy sieci kablowych 0,4 kV i 15 kV i sieci kablowych telekomunikacyjnych.