EKO-INWEST S.A.

Budowa południowej obwodnicy miasta Chełmna

Obiegająca miasto od południa obwodnica połączyła drogę wojewódzką nr 550 z krajową trasą nr 1. Inwestycja obejmowała budowę 4,6 km dróg ze zjazdami i ścieżkami pieszo-rowerowymi oraz budowę obwodnicy długości 3,75 km. W trakcie budowy powstało także oświetlenie uliczne i odwodnienie drogowe, a także przepust drogowy na rzece Frybie.