EKO-INWEST S.A.

Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych i powiatowych w Świnoujściu

Remont nawierzchni ulic w Świnoujściu polegał na rozebraniu istniejącej nawierzchni bitumicznej, wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej wraz z regulacją wysokościową zaworów wodociągowych, gazowych, włazów żeliwnych ulicznych, nawierzchni zjazdów, chodników i przejść dla pieszych.