EKO-INWEST S.A.

Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10

Zamawiający: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad