EKO-INWEST S.A.

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Kategoria: 
Energetyka
Zamawiający: 
Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC (Żółta Książka), w technologii rusztowej wybudowano zakład termicznego przekształacania odpadów komunalnych (ZTPOK). W ramach Inwestycji powstała kompostwonia selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegracji oraz przeładunkowa stacja odpadów komunalnych. Wybudowano sieci przemysłowej energii cieplnej oraz przesyłowej energii elektrycznej z niezbędną infrastrukturą.