EKO-INWEST S.A.

industry_0 Energetyka

industry
terminale gazowe LPG | instalacje do produkcji biopaliw | źródła geotermalne

W ramach świadczonych usług związanych z prowadzeniem inwestycji oferujemy:

  • projektowanie w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjne,
  • weryfikację dokumentacji technicznej,
  • przygotowanie specyfikacji przetargowej na roboty budowlane,
  • organizację przetargów,
  • opracowanie i kontrolę harmonogramów rzeczowo-finansowych (MS Project)
  • nadzór budowlany wszystkich branż,
  • sprawdzanie kosztorysów na roboty zamienne i uzupełniające,
  • udział w rozruchu technologicznym,
  • odbiór końcowy inwestycji i przekazanie obiektu do użytkowania,
  • końcowe rozliczenie inwestycji.
w-realizacji

Dostosowanie bloków nr 5-8 w Elektrowni Dolna Odra do wymagań konkluzji BAT

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
default-img_0

Prace wykonywane podczas remontu średniego kotła nr 7 i 8 w Elektrowni Dolna Odra w zakresie prac izolacyjnych, budowlanych,porządkowo-czyścicielskich i budowy rusztowań

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
Kategoria: 
Energetyka
big_27_201303190855421

Budowa instalacji odsiarczania spalin dla Bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
big_kociol_201209171120161

Budowa kotła wytwarzającego energię z biomasy w Elektrowni Szczecin

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
default-img_0

Modernizacja instalacji spalania (kotły nr 6 i 7) w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia NOx

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka
dsc05174_1

Budowa gazociągu DN 800 Świnoujście - Szczecin

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
Kategoria: 
Energetyka
dscn2078

Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
Kategoria: 
Energetyka