EKO-INWEST S.A.

Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.

Zamawiający: 
Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego