EKO-INWEST S.A.

water Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

water
sieci wodno-kanalizacyjne | stacje uzdatniania wody | oczyszczalnie ścieków

W ramach świadczonych usług związanych z prowadzeniem inwestycji oferujemy:

  • projektowanie w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjne,
  • weryfikację dokumentacji technicznej,
  • przygotowanie specyfikacji przetargowej na roboty budowlane,
  • organizację przetargów,
  • opracowanie i kontrolę harmonogramów rzeczowo-finansowych (MS Project)
  • nadzór budowlany wszystkich branż,
  • sprawdzanie kosztorysów na roboty zamienne i uzupełniające,
  • udział w rozruchu technologicznym,
  • odbiór końcowy inwestycji i przekazanie obiektu do użytkowania,
  • końcowe rozliczenie inwestycji.
img_2876

Przebudowa i modernizacja istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Śródmiejskiej w Świnoujściu

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Likwidacja osiedlowej oczyszczalni ścieków wraz z budową tłoczni ścieków, kanału tłoczonego i wodociągu do OM Czerniewice

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
w-realizacji

Modernizacja Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
dsc_0329a

Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z rejonu zachodniej części miasta Gorzowa Wlkp.

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Juliusza Słowackiego stanowiącego drogę dojazdową do Portu Rybackiego w Dziwnowie

Funkcja: 
Nadzór Inwestorski
default-img_0

Budowa infrastruktury wodociągowej i elektroenergetycznej dla otworu studziennego B-5 na terenie ujęcia wody Brodwino oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
default-img_0

Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Trzebiatów

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_cats2_201303190935281

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Regionalnym w Gryfinie - Etap I i II

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_604402_201209171224481

Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych Miasta Świnoujście

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_zad_3_2_copy_201209171209371

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Koszalin - etap I

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_9_copy_201209171246221

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rejon II Kołobrzeg

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_image008_201209171235291

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rejon III Szczecinek

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_przepompownia_wody_copy_201106032155181

Kontrakt Nr 2000/PL/16/P/PE/016-22

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
default-img_0

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Wronki

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
gorzow_-_gospodarka_wodno-sciekowa

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu
big_a_200910301206421

Budowa pompowni ścieków Grabów i Dolny Brzeg wraz z rurociągami tłocznymi oraz budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnego i prawobrzeżnego Szczecina

Funkcja: 
Inżynier Kontraktu