EKO-INWEST S.A.

Kontrakt Nr 2000/PL/16/P/PE/016-22

Umowa obejmowała pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla kontraktów:

  • Budowa, modernizacja i przebudowa systemu kanalizacyjnego i wodociągowego lewobrzeżnego Szczecina
  • Renowacja sieci wodociągowej
  • Wykonanie robót optymalizacyjnych i modyfikacyjnych istniejącego procesu uzdatniania wody na SUW