EKO-INWEST S.A.

Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - rejon II Kołobrzeg

Inwestycja realizowana była przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty i dotyczyła rejon II, w skład którego wchodzą: gmina miejska Kołobrzeg, gmina wiejska Kołobrzeg, gmina Dygowo, gmina Gościno, gmina Rymań, gmina Siemyśl, gmina Sławoborze, gmina Ustronie Morskie.

W zakresie obowiązków Inżyniera Kontraktu było:

  • profesjonalne i kompetentne pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami (zgodnie z art. 25, 26 Prawa Budowlanego)koordynowanie czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 27 Prawa Budowlanego),
  • pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z odpowiednimi Warunkami Kontraktowymi FIDIC,
  • zarządzanie finansowe i administrowanie Kontraktami na Roboty,
  • rozliczenie rzeczowe i finansowe Kontraktów na Roboty.