EKO-INWEST S.A.

Budowa pompowni ścieków Grabów i Dolny Brzeg wraz z rurociągami tłocznymi oraz budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla lewobrzeżnego i prawobrzeżnego Szczecina

Roboty prowadzone w ramach programu "Poprawa jakości wody w Szczecinie" polegały na budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków. Prace prowadzono w latach 2004 - 2009.