EKO-INWEST S.A.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Juliusza Słowackiego stanowiącego drogę dojazdową do Portu Rybackiego w Dziwnowie

Zamawiający: 
Gmina Dziwnów