EKO-INWEST S.A.

Inspektor Nadzoru

default-img_0

Remont zasobnika wody uzdatnionej

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
111

Budowa centrum handlowego Zielone Arkady w Bydgoszczy

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
default-img_0

Budowa infrastruktury wodociągowej i elektroenergetycznej dla otworu studziennego B-5 na terenie ujęcia wody Brodwino oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru