EKO-INWEST S.A.

Inspektor Nadzoru

w-realizacji

Obszar koncentracji usług w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Bałtyckiej w Świnoujściu

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
w-realizacji

Dostosowanie istniejącego źródła ciepła MPEC Włocławek do standardów emisyjnych wykraczających poza wymagania Dyrektywy IED. Zadanie 2 Etap I pn. Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotłów WR-25 (K3 i K4) oraz WR10 (K1 i K2)

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
default-img_0

Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
default-img_0

Remont zasobnika wody uzdatnionej

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
111

Budowa centrum handlowego Zielone Arkady w Bydgoszczy

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
default-img_0

Budowa infrastruktury wodociągowej i elektroenergetycznej dla otworu studziennego B-5 na terenie ujęcia wody Brodwino oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru