EKO-INWEST S.A.

Budowa centrum handlowego Zielone Arkady w Bydgoszczy

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
Zamawiający: 
ECE Projektmanagement Polska Spółka z o.o.