EKO-INWEST S.A.

Korekta układu torowiska pod wiaduktem w ciągu ul. Hangarowej w Szczecinie w ramach budowy Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
Zamawiający: 
Gmina Miasto Szczecin