EKO-INWEST S.A.

Budowa infrastruktury wodociągowej i elektroenergetycznej dla otworu studziennego B-5 na terenie ujęcia wody Brodwino oraz przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania

Funkcja: 
Inspektor Nadzoru