EKO-INWEST S.A.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myślibórz

Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Lokalizacja inwestycji: 
Mapa