EKO-INWEST S.A.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Wronki

Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach