EKO-INWEST S.A.

Przebudowa i modernizacja istniejących wylotów kanalizacji deszczowej w Dzielnicy Śródmiejskiej w Świnoujściu

Zamawiający: 
Gmina Miasto Świnoujście