EKO-INWEST S.A.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na Obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

Zamawiający: 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.