EKO-INWEST S.A.

Ochrona brzegów morskich Pobrzeża Koszalińskiego - zadanie VI-VII

Zamawiający: 
Urząd Morski w Słupsku