EKO-INWEST S.A.

Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej

Realizowana wg warunków kontraktowych FIDIC i współfinansowana ze środków Mechanizmów Finansowych EOG inwestycja polegała na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania zajezdni tramwajowej na Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej.