EKO-INWEST S.A.

Budowa Pawilonu wystawowego służącego celom "Centrum Dialogu Przełomy"

Zamawiający: 
Muzeum Narodowe w Szczecinie