EKO-INWEST S.A.

Realizacja robót budowlanych obejmujących usunięcie zniszczonych ostróg, budowę nowych ostróg oraz wykonanie opaski brzegowej w ramach zabezpieczenia brzegu morskiego pomiędzy Dziwnówkiem, a Dziwnowem oraz Rewalem, a Trzęsaczem

Zamawiający: 
Skarb Państwa - Urząd Morski w Szczecinie