EKO-INWEST S.A.

Modernizacja i budowa umocnień brzegowych zachodniego wybrzeża

Zamawiający: 
Urząd Morski w Szczecinie