EKO-INWEST S.A.

Nadzór inwestorski na zadaniach inwestycyjnych Gminy Miasta Świnoujście w latach 2017-2021 dotyczacych realizacji inwestycji kubaturowych - części nr 1 i 4

Zamawiający: 
Gmiana Miasto Świnoujście