EKO-INWEST S.A.

Rozbudowa Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Dzieci Niesłyszących we Wrocławiu