EKO-INWEST S.A.

Przebudowa i rozbudowa budynku Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego związana z jego modernizacją wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi zmianami w zakresie infrastruktury uzbrojenia terenu

Zamawiający: 
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim