EKO-INWEST S.A.

Modernizacja infrastruktury zapewniającej dostęp do portów w Świnoujściu i Szczecinie - oznakowanie nawigacyjne

Zamawiający: 
Urząd Morski w Szczecinie