EKO-INWEST S.A.

Modernizacja i przebudowa pomieszczeń w skrzydle wschodnim i zachodnim Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie

Zamawiający: 
Zamek Książąt Pomorskich