EKO-INWEST S.A.

Przebudowa nabrzeża nr VII rzeki Motławy w Gdańsku oraz nabrzeża rzeki Motławy (część odcinka XII) na wyspie Ołowianka

Zamawiający: 
Urząd Morski w Gdyni