EKO-INWEST S.A.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie

Zamawiający: 
Województwo Warmińsko-Mazurskie

Informacje o przebiegu realizacji Projektu:

http://www.sspw.eko-inwest.com.pl/projekt_sspw_woj_w-m/