EKO-INWEST S.A.

Przebudowa i nadbudowa budynku Książnicy Pomorskiej w Szczecinie

Remont przeprowadzono dzięki dofinansowaniu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.