EKO-INWEST S.A.

Szczecin infrastruktura społeczeństwa informacyjnego - etap 1 Infrastruktura

Etap 1 obejmował swoim zakresem:

  • rozbudowę infrastruktury teletechnicznej (kanalizacja i światłowody),
  • zakup urządzeń do transmisji danych,
  • budowę centralnych punktów odbioru sygnału bezprzewodowego, wyposażenie i podłączenie jednostek miasta,
  • budowę i uruchomienie infrastruktury w punktach dostępowych - PIAP i Hot Spot,
  • wyposażenie Centrum Bezpieczeństwa i Zarządzania Siecią.