EKO-INWEST S.A.

Budowa Cmentarza Komunalnego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie - część I

I etap inwestycji obejmował budowę ozdobnego ogrodzenia z gabionów terenu cmentarza, wybudowanie stróżówki i budynku z pomieszczeniami sanitarnymi. Zbudowany został również parking, alejki, drogi i kwatery grzebalne na przeszło 12 tys. grobów, ściany urnowe na blisko 4,5 tys. sztuk i ponad 9,5 tys. urnowych grobów ziemnych.