EKO-INWEST S.A.

Budowa Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

Zamawiający: 
Gmina Miasto Szczecin