EKO-INWEST S.A.

Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

W ramach inwestycji wykonano:

 1. Estakadę dla instalacji technologicznych - podpory.
 2. Stanowisko ujęcia wody.
 3. Roboty czerpalne.
 4. Stanowisko statkowe:
  • pomost przeładunkowy,
  • dalby odbojowe,
  • dalby cumownicze,
  • pomosty dojściowe,
  • zbiornik retencyjny,
  • kanał odpływowy,
  • odwodnienie stanowiska przeładunku LNG,
  • oświetlenie falochronu, dalb i pomostów dojściowych,
  • oznakowanie nawigacyjne,
  • budowa bariery drogowej na falochronie osłonowym.