EKO-INWEST S.A.

Modernizacja Portu Rybackiego w Kołobrzegu

Inwestycja była finansowana w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006. W ramach inwestycji zmodernizowano 220 mb nabrzeża postojowego oraz wybudowano trzy budynki magazynowe wraz z pomieszczeniami socjalno-magazynowymi, pomieszczeniami służącymi do transportu i przechowywania produktów rybołówstwa morskiego. Ponadto wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieć energetyczną i wodociągową.