EKO-INWEST S.A.

Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy

Zamawiający: 
Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.