EKO-INWEST S.A.

Budowa basenu rybackiego na Wyspie Solnej w Porcie Rybackim Kołobrzeg

Zamawiający: 
Zarząd Morskiego Portu Kołobrzeg Sp. z o.o.