EKO-INWEST S.A.

Wymiana dwóch zbiorników zasilających typ I, odgazowywacza termicznego typ II, rur niskich parametrów na rury stalowe oraz rur od zbiorników do zaworu Dn80 przed licznikiem ciepła wraz z izolacją

Zamawiający: 
PEC Sp. z o.o. w Świnoujściu