EKO-INWEST S.A.

Inżynier Projektu

w-realizacji

Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Projektu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa
w-realizacji

Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu

Funkcja: 
Inżynier Projektu
w-realizacji

Poprawa stanu technicznego infrastruktury obsługi podróżnych (w tym dostosowanie do wymagań TSI PRM), Etap I: Szczecin Główny

Funkcja: 
Inżynier Projektu
Kategoria: 
Infrastruktura torowa