EKO-INWEST S.A.

Przebudowa nabrzeża Odpraw Granicznych w Mrzeżynie

Zamawiający: 
Urząd Morski w Szczecinie